Skip to content

6.třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk - dětské časopisy český jazyk - mluvnice český jazyk - sloh

23. - 27.3. český jazyk - literatura český jazyk - mluvnice český jazyk - sloh

30.3. - 3.4. český jazyk

MATEMATIKA

16. - 20.3. matematika

23. - 27.3. matematika

30.3. - 3.4. matematika 1 matematika 2 matematika 3 

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk 1 anglický jazyk 2

PŘÍRODOPIS

16. - 20.3. přírodopis

23. - 27.3. přírodopis

30.3. - 3.4. přírodopis

ZEMĚPIS

16. - 20.3. zeměpis

23. - 27.3. zeměpis

30.3. - 3.4. zeměpis

DĚJEPIS

16. - 20.3. dějepis

23. - 27.3. dějepis

30.3. - 3.4. dějepis

FYZIKA

16. - 20.3. fyzika

23. - 27.3. fyzika

30.3. - 3.4. fyzika

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

16. - 20.3. Výchova k občanství

23. - 27.3. Výchova k občanství

30.3. - 3.4. výchova k občanství