Skip to content

9. třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk

23. - 27.3. český jazyk

30.3. - 3.4. český jazyk

MATEMATIKA

16. - 20.3. Matematika

23. - 27.3. Matematika

30.3. - 3.4. matematika procenta

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk

DĚJEPIS

16. - 20.3. dějepis 1 dějepis 2 dějepis 3 dějepis 4

23. - 27.3. dějepis - 1 dějepis - 2 dějepis - 3

30.3. - 3.4.  dějepis 1 dějepis 2 dějepis - úkoly

FYZIKA

16. - 20.3. fyzika

23. - 27.3. fyzika

30.3. - 3.4. fyzika

CHEMIE

16. - 20.3. chemie

23. - 27.3. chemie

30.3. - 3.4. chemie

PŘÍRODOPIS

16. - 20.3. přírodopis 1 přírodopis 2

23. - 27.3. přírodopis - 1 přírodopis - 2 přírodopis - 3

30.3. - 3.4.  přírodopis 1 přírodopis 2 přírodopis 3 přírodopis 4 přírodopis - úkoly

ZEMĚPIS

16. - 20.3. zeměpis

23. - 27.3. zeměpis

30.3. - 3.4. zeměpis

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

16. - 20.3. výchova k občanství

23. - 27.3. výchova k občanství - 1 výchova k občanství PL

30.3. - 3.4. výchova k občanství

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

16. - 20.3. výchova ke zdraví

23. - 27.3. výchova ke zdraví

30.3. - 3.4. výchova ke zdraví

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika