Skip to content

7. třída

ČESKÝ JAZYK

16. - 20.3. český jazyk

23. - 27.3. český jazyk

30.3. - 3.4.český jazyk

MATEMATIKA

16. - 20.3. Matematika

23. - 27.3. Matematika

30.3. - 3.4. Matematika Počítání se závorkami Procvičování násobilky

ANGLICKÝ JAZYK

16. - 20.3. anglický jazyk

23. - 27.3. anglický jazyk

30.3. - 3.4. anglický jazyk

DĚJEPIS

16. - 20.3. dějepis 1 dějepis 2

23. - 27.3. dějepis dějepis - 1 dějepis - 2

30.3. - 3.4. dějepis - úkoly  dějepis 1 dějepis 2

FYZIKA

16. - 20.3. fyzika

23. - 27.3. fyzika

30.3. - 3.4. fyzika

PŘÍRODOPIS

16. - 20.3. přírodopis 1 přírodopis 2 přírodopis 3 přírodopis 4 přírodopis 5 přírodopis 6 přírodopis 7

23. - 27.3.  přírodopis - 1  přírodopis - 2

30.3. - 3.4. přírodopis - úkoly  přírodopis 1 přírodopis 2

ZEMĚPIS

16. - 20.3. zeměpis

23. - 27.3. zeměpis

30.3. - 3.4. zeměpis

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

16. - 20.3. výchova k občanství

23. - 27.3. Výchova k občanství

30.3. - 3.4. výchova k občanství

INFORMATIKA

16. - 20.3. informatika

23. - 27.3. informatika

30.3. - 3.4. informatika