Skip to content

Projektové vyučování na naší škole

V rámci projektu Rozvoj školy jako centra celoživotního učení probíhá na SŠ Praktické výuka se zapojením odborníka z praxe.

Spolu s vyučujícím předávají studentům zkušenosti při výrobě užitkových předmětů a bytových doplňků, společně pracují, získávají informace z praxe, hodnotí ekonomické možnosti konkrétního řemesla a uplatnění na trhu práce, stanovují reálnou cenu, možnosti prodeje /využívají zkušenosti z jarmarků, kterých se účastníme/, rozebírají reakce zákazníků a reagují na poptávku. Každý obor je realizován ve 12 hodinách výuky.

Jako první se studenti SŠ pod vedením keramičky Miluše Hlavinkové z Litovle a Mgr. Hany Odstrčilové věnovali výuce točení keramiky na hrnčířském kruhu, kde zhotovili řadu užitečných výrobků. Seznámili se s možnostmi povrchové úpravy včetně drátování a hotové výrobky pak prezentovali v interiéru školy.

Druhým cyklem – stolařskou výrobou, provázel studenty stolař a nábytkář, pan Zlámal Pavel a Mgr. Zavadil Josef. Žáci pod jejich vedením postupně zvládli podle šablon obkreslení jednotlivých dílů selské vyřezávané stoličky z borového masivního materiálu. Postupně si s dopomocí lektora vyřezali jednotlivé díly, odvrtali potřebné ozdobné otvory a poté všechny díly obrousili a začistili. Následovala kompletace výrobku a konečná povrchová úprava. Žáci si tak vyzkoušeli bezpečnou práci s ručním elektrickým nářadím a potřebnou pečlivost a vytrvalost. Vyrobená selská židlička všechny potěšila.

Třetím odborníkem, který zavítal do naší školy a spolu se žáky střední školy vyráběl krásné bytové a textilní doplňky, byla paní Zdenka Obadálková. Společně s Mgr. Miluší Juráňovou žáky naučily pracovat se strojem Big shot, společně si potiskli trička a plátěné tašky a zhotovili svícny z rýžového papíru ozdobené vílami. Všechny techniky, které lektorka prezentovala, žáky zaujaly a byly pro ně inspirací pro jejich praktický život.