Skip to content

Projektové dny v přípravné třídě

V úterý 24. října v přípravné třídě  proběhl projektový den na téma „Plody podzimu“,

kterého se zúčastnili i rodiče našich dětí. Prostřednictvím nabízených aktivit se děti seznámily s některými druhy zeleniny a ovoce. Své znalosti předvedly  při plnění  úkolů na interaktivní tabuli. Podařilo se nám procvičit téměř všechny smysly – zrak, chuť, hmat, čich. Nabízené hry děti zaujaly a s radostí se jich zúčastnily. Děti a maminky nás také mile překvapily při poznávání druhů ovoce či zeleniny podle chuti a hmatu. V závěru projektu rodiče společně s jejich dětmi vyřezávaly dýně na Halloween, které si po skončení projektového dne odnesly domů. Kreativita s fantazií opravdu nechyběla. S dětmi a rodiči  jsme prožili příjemné dopoledne a těšíme se na příští setkání. 

Ve středu 6. prosince nás ve škole poctil svou návštěvou sám Mikuláš. Spolu s ním přišli i tři čerti a krásný anděl. Děti se po celý týden na tuto návštěvu pečlivě připravovaly. Učily se nejrůznější rozverné čertovské písničky a říkanky, které se hodily hlavně ve chvíli, kdy si čert chtěl odnést pár hříšníků s sebou do pekla. Naštěstí si čert nikoho neodnesl, naopak Mikuláš děti odměnil sladkou nadílkou. A pak už nastal čas se rozloučit a nám nezbývá nic jiného, než si na tuto vzácnou návštěvu celý rok počkat.

Mgr. Jindřiška Gaďourková