Skip to content

Preventivní aktivity na naší škole

Dne 24. 1. 2018 se na naší škole uskutečnila interaktivní beseda

s MUDr. Dvořákovou na téma ,,Problémy dospívání“, které se zúčastnili žáci a žákyně 6. - 9. tříd základní školy a žáci a žákyně tříd střední školy. Paní doktorka se věnovala tématu dospívání nejdříve z pohledu zdravotního, poté i z pohledu sociálního. Věnovala se i možným rizikům a zdravotním problémům, které jsou s tímto obdobím spojené, nastínila možnosti, jak těmto problémům předcházet a jak je i správně řešit. Časté dotazy žáků během besedy na paní doktorku svědčily o tom, že žáky toto citlivé téma zaujalo, a že samotná beseda byla pro ně velmi zajímavá, a také přínosná.

Mgr. Rostislav Nepustil

školní metodik prevence