Skip to content

Prevence negativních sociálně patologických jevů

Dne  26.4.2018 se uskutečnila na naší škole v rámci školního plánu prevence interaktivní beseda s příslušnicemi Městské policie Lipník nad Bečvou p. M. Tomkovou a p. B. Gottwaldovou.

Cílem besedy byla bezpečnost dětí v dopravě, děti se učily zábavnou formou řešit a zvládat jednoduché dopravní situace, správně se chovat v dopravě, poznávat dopravní značky, znát povinné vybavení jízdního kola a pravidla jízdy na kole v silničním provozu. Besedy se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně základní školy a žáci střední školy. Velké poděkování patří příslušnicím městské policie, které přiblížily zajímavou formou našim dětem dovednosti, které mohou ochránit jejich zdraví a bezpečnost v dopravě a v běžném životě.

Další akcí v rámci školní prevence byla dne 14.5.2018 uskutečněna v naší škole interaktivní beseda nízkoprahového zařízení KAPPA - HELP z Přerova, která byla reprezentována jejími pracovnicemi p. Bc.M. Pejklovou a p. A. Peřinovou. Cílem besedy byla prezentace KAPPY – HELP, jejich činnosti - realizaci terénních programů, které pomáhají drogově závislým klientům, děti se dozvěděly, jak mohou zvládat rizika spojená s drogovou problematikou, kam se mohou obrátit o pomoc pro sebe nebo pro svého kamaráda a jak se ochránit před projevy a účinky negativních sociálně patologických jevů. Besedy se zúčastnili naši žáci 2. stupně základní školy a žáci střední školy. Velké poděkování patří pracovnicím KAPPY – HELP, které velmi poutavě a citlivě zpřístupnily dětem problematiku drog a negativních sociálně patologických jevů v naší společnosti.

Mgr. Rostislav Nepustil (školní metodik prevence)