Skip to content

Návštěva z mateřského centra Pohádka

Dne 19. 2. 2018 navštívily děti z mateřského centra Pohádka v Lipníku nad Bečvou žáky přípravné třídy SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301.

Děti ukázaly své zkušenosti a znalosti, kterých již dosáhly za prvního půl roku působnosti ve škole. Jak v rozvoji komunikačních schopností (cviky pro rozvíjení mluvidel, nosní dýchání) tak i při společném dění, které proběhlo ve třídě, před interaktivní tabulí. Všechny děti se zapojily do výukového programu „Těšíme se do školy, kde přiřazovaly předměty podle zvuku, doplňovaly tvary, zazpívaly si písničky a zahrály pexeso. Ve volné chvilce si vyzkoušely pobyt v bazénku s míčky i snoezelenu .Čas rychle utíkal a děti nestačily vše poznat, proto se již těší na další brzká společná setkání. Tato návštěva byla inspirativní pro obě třídy.

Mgr. Jindříška Gaďourková