Skip to content

Den Země 2018

Mezinárodní „ Den Země" jsme oslavili již tradičně projektovým dnem v pátek 20. 4.2018.

Mladší děti z přípravné třídy a děti z 1. stupně naší školy si procvičily a upevnily zásady třídění odpadů, zabývaly hlavními úkoly při ochraně přírody a s nově nabytými poznatky se vypravili na procházku po okolí Lipníka. Děti pozorovaly a určovaly jarní rostliny, učily se určovat léčivky. Žáci 2. stupně a PrŠ dvouleté si při procházce po městě zdokumentovali umístění kontejnerů na tříděný odpad. Se zájmem si prohlédli v doprovodu vyučujících čistírnu odpadních vod, která chrání řeku Bečvu před znečištěním. Poučným zážitkem byla návštěva sběrného dvora. Děti se při komentované prohlídce dověděly, k čemu sběrný dvůr slouží a co všechno je do něj možno uložit. Od rána bylo krásné počasí, a tak jsme si všichni, žáci i učitelé, projektový den řádně užili.

Mgr. Zdenka  Dohnalová

Den Země 2018