Skip to content

FESTIVAL MALÝCH SCÉNICKÝCH FOREM PRO ŽÁKY PRAKTICKÝCH ŠKOL
- 6. listopadu 2018 kulturní dům Rubín BRNO

Poděkování p. Kremplové, maminky žáka Matěje Krempla

V úterý 7. listopadu 2018 jsem měla možnost zhlédnout v Brně v kulturním domě Rubín, druhý ročník festivalu konaný pro Praktické školy dvouleté a jednoleté, s příznačným názvem ,,SETKÁNÍ“.
Festivalu se zúčastnila i naše střední praktická škola Osecká 301 a skvěle nás reprezentovalo pět chlapců. Kluci si připravili zpívanou scénku, v rolích policisty, muzikanta, kominíka, horolezce, kosmonauta a jednu roli si střihla i paní asistentka Alena Kunovská jako zahradník. Celá scénka byla skvěle připravená díky paní asistentce Lucce Tomkové, která vede na naší škole dramatický kroužek.
Zázemí v kulturním domě bylo úžasné. Bylo připraveno občerstvení, mladí herci měli k dispozici vlastní šatnu a díky tomu se cítili jako skuteční profesionálové.
Setkání se účastnilo celkem šest škol z Brna, Znojma, Mikulova, Březejce, Boskovic a my z Lipníka nad Bečvou. Žáci ze sebe vydali vše, svá představení si moc užili a odborná porota měla velmi těžký úkol. Po závěrečném hodnocení se vítězi stali všichni a obdrželi diplomy a malé upomínkové předměty. Věřím, že všem organizátorům, speciálním pedagogům a asistentům byla velkou odměnou nefalšovaná radost jejich svěřenců.
Závěr patřil diskotéce, kde mohli studenti navázat nová přátelství a naplnit tak název festivalu – Setkání.
Chci tímto moc poděkovat Lucii Tomkové za zápal a nadšení, který věnuje své práci, naší paní asistentce Aleně Kunovské za úžasně zvládnutou roli a zato, že ji máme a v neposlední řadě paní ředitelce Miluši Juráňové, že mi umožnila jako mamince jednoho z chlapců být u této báječné akce.

Setkání

Žáci SŠ a ZŠ Osecká 301 v Lipníku  nad Bečvou  nebojují jen za školními lavicemi, ale i na různých sportovních turnajích. Již pátým rokem se úspěšně zapojují do sportovních soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců. ...continue reading "Sportovní úspěchy žáků"

Na podzim žáci 2. ročníku střední školy praktické měli odbornou pětidenní praxi v sadu, od 1.října do 5.října. ...continue reading "Žáci na střední škole praktické byli v říjnu v sadu"